Senelių, ligonių globa, slauga Akmenėje

Filtruoti pagal:
Rūšiuoti:
Nenurodyta Vidutinė rinkos kaina
Suteikiame visas reikalingas buitines ir slaugos, arba globos paslaugas kliento namuose visą parą, arba pagal kliento poreikį: gaminame maistą, apiperkame, tvarkome namus, skalbiame, lyginame, valome...
Visuose miestuose
€ 7.00/val
VšĮ „Ringas LT“ Vidutinė rinkos kaina
Jei Jums reikia pagalbos prižiūrint vyresnio amžiaus, neįgalius ar sergančius artimuosius mes galime Jums padėti. Senelių priežiūra namuose - namų ruošos darbai, asmens higienos priežiūra,...
Visuose miestuose
€ 5.50/val
VšĮ „Socialinė darna“ Vidutinė rinkos kaina
VšĮ „Socialinė darna“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas - siekti išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio asmeniui, o uždirbtas pelnas yra reinvestuojamas šiam...
Visuose miestuose
€ 1.00/val

Globa ir slauga

 Trumpalaikės ar ilgalaikės globos ir slaugos paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai arba dalinai nesavarankiškam asmeniui, ligoniui ar seneliui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paprastai sergančiam, nevaikščiojančiam, sunkiai judančiam ar visiškai nesavarankiškam asmeniui reikalinga pastovi globa ir slauga ištisą parą, o dalinai savarankiškam asmeniui gali būti reikalinga dalinė priežiūra, kuri trunka keletą valandų per parą, jos metu asmeniui padedamos spręsti sveikatos, asmeninės priežiūros, buitinės, socialinės ir kitos problemos. Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius asmens interesus ir poreikius.Šias paslaugas gali gauti ligoniai, senjorai, seneliai. Paslaugos gali būti teikiamos globos įstaigoje arba asmens namuose (specialistai atvyksta pas senelį ar ligonį į namus).Paslaugas teikia gydytojai, slaugytojos, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, individualios priežiūros, lankomosios priežiūros specialistai. Jie teikia sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas, bendrauja, padeda kasdieniniame gyvenime (padeda apsirengti, nusiprausti, pavalgyti, atlikti buitinius darbus, apsipirkti ir t.t.), organizuoja laisvalaikį ir užsiėmimus.Tie patys specialistai atvyksta pas senelius ar ligonius, kuriems reikia priežiūros dėl senyvo amžiaus ar ligos, į namus ir teikia slaugos ir globos paslaugas jo namuose.Už paslaugas mokama pagal įstaigos paslaugų įkainį.Globos įstaigos turi licenciją teikti socialinę globą, kadangi teikiama socialinė globa atitinka socialinės globos normose nustatytus reikalavimus patalpoms, aplinkai, darbuotojų skaičiui ir išsilavinimui. 

Trumpalaikė globa, slauga

 Trumpalaikės globos ir slaugos paslaugos teikiamos ligoniams, senjorams, seneliams, kuriems reikalinga nuolatinė ar dalinė priežiūra ribotą laiką (kelias valandas, dienas, savaites ar panašiai). Pavyzdžiui, jei ligonį prižiūrintis šeimos narys dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negali jo prižiūrėti, šeimos nariui suteikiamos „atokvėpio“ paslaugos. 

Ilgalaikė globa, slauga

 Ilgalaikės globos ir slaugos paslaugos teikiamos neterminuotai. Globos įstaigoje gyvenančiam asmeniui teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Tapk didelės bendruomenės dalimi

Daugiau kaip 15.000 paslaugų teikėjų pasiūlymų.

Virš 350 įvairių paslaugų grupių.